Boek

Verhalen

Pen icon

Schrijven vind ik erg leuk om te doen, maar alleen als ik inspiratie heb en het ongedwongen is. Soms zit ik wat te mijmeren over een bepaald (maatschappelijk) thema. Dan zie ik ineens andere of nieuwe perspectieven en verbanden en krijg ik een idee voor een verhaal. Soms krijg ik een ingeving, 'out of the blue' die ik dan uitwerk. Enige tijd geleden ontdekte ik dat ik soms een bepaalde innerlijke drang voel om te gaan schrijven. Als ik daar gehoor aangeef, vloeien de woorden als vanzelf op papier. Hiermee bedoel ik dan 'schrijven zonder na te denken over wat ik ga schrijven'. Ik schrijf dan als vanzelf, de woorden rijgen zich aaneen en vloeien samen tot een geheel op het papier. Ik noem dit ‘geïnspireerd schrijven’, schrijven vanuit 'iets groters dan ikzelf'. Zodra ik schrijf brengt het mij vaak ook weer nieuwe inzichten en ideeën.

Bewustwording
De keuze om tot je esssentie te komen begint met inzicht en bewustwording. De artikelen in deze rubrek beschrijven verschillende perspectieven op een bepaald onderwerp. Hierdoor worden associaties getriggert en ontstaat er beweging in je denken en voelen die leiden tot een intentie in wat je wilt.

Inspiratie 1
Heb je jou intentie helder en heb je de keuze gemaakt daar uitdrukking aan te gaan geven, dan moet je daarin gvoed worden. De artikelen in deze rubrek beschrijven verschillende voorbeelden die je daarbij kunnen helpen. Het triggert ook jouw bron van eigen wijsheid waarmee jij je kunt verbinden.

Leiderschap
Jij bent de belangrijkste persooon voor jezelf. Zie, erken en steun jezelf in wat jij nodig hebt. De artikelen in deze rubriek beschrijven verschillende (persoonlijke) verhalen die je laten zie hoe leiderschap in je eigen leven te brengen. Jij bent een mooie Ziel die de leiding heeft, niet je emoties of beknellende overtuigingen.