Directeur

Contactloze ontmoeting met de directeur

Ongeveer 20 jaar geleden werkte ik als account manager voor een bedrijf dat technische applicaties en services leverde aan de industrie. Een prachtige job waar ik het prima naar mijn zin had. Ik herinner me een keer ............ 

......... dat ik voor een belangrijk project met de directeur van gedachten wilde wisselen. Ik vroeg of hij even tijd had en hij antwoordde "ja natuurlijk, kom binnen en ga zitten". Op het moment dat ik tegenover hem aan zijn bureau zat, gebeurde er iets opmerkelijks.

Een 'vreemd gesprek'

Zonder iets te zeggen en zonder enig blijk van contact bleef hij op zijn computerscherm lezen en typte af en toe iets met zijn toetsenbord. Na een minuut of 5 zei hij "praat maar, ik luister". Hierop antwoordde ik: "ik wacht wel even totdat je klaar bent met wat je aan het doen bent". Ik vond het namelijk echt onprettig tegen iemand aan te moeten praten die iets anders aan het doen was. Ik hield verder mijn mond en opmerkelijk genoeg herhaalde de directeur "nee, vertel maar, ik luister". Waarop ik aangaf dat ik het prettig vond om even te wachten totdat hij aandacht voor mij had en we ook oogcontact konden hebben. Ik voelde niet de aandacht voor mijn project en wat ik wilde bespreken.

erkend en gesteund wordenDe directeur typte nog 1 zin en draaide zich naar mij toe. Toen ik mijn verhaal deed merkte ik aan zijn vragen en opmerkingen, bijvoorbeeld: "zeg dat nog eens", dat zijn aandacht nog steeds bij iets anders was en dat hij niet echt luisterde. Ik voelde mij nog steeds niet gezien en serieus genomen en ik voelde me er erg 'ongemakkelijk' bij. Ik merkte dat het een demotiverend effect op me had en ik voelde me niet gesteund. Dit verdween naar 'de achtergrond' zodra ik weer met mijn klanten en projecten bezig was. Op dat moment wist ik echter niet hoe ik anders om kon gaan met de ontstane situatie en met wat het met mij deed. Het maakte me tegelijkertijd nieuwsgierig naar interactie tussen mensen en de mechanismen die hierin een rol spelen.

De andere kant van een verwijt

Natuurlijk vond ik dat de directeur 'beter' had moeten weten. Ik verwachtte van iemand in zo'n positie een bepaalde professionaliteit, dat hij weet hoe contact en interactie aan te gaan en hoe tot dialoog te komen. Nu had het gesprek het karakter van praten tegen elkaar, waarbij er veel verloren gaat. Later besefte ik dat dit 'verwijt' over een onuitgesproken noch getoetste verwachting gaat. Ook kwam ik tot het inzicht dat een dergelijk verwijt 'je hebt geen aandacht voor mij, je luistert niet' ook over mij gaat. Waarom? Omdat de ervaring van 'niet gezien en gehoord worden' iets met me deed wat ik op z'n zachts gezegd onplezierig vond. In hoeverre heb ik aandacht voor mezelf en luister ik naar wat er in mij omgaat?

Dit negeerde ik destijds grotendeels met als gevolg dat dit gevoel nog een tijd aanwezig bleef en net zolang om aandacht en erkenning vroeg, totdat ik dat gaf. Daarmee veranderde het onaangename gesprek in een waardevolle ontmoeting en vormde tezamen met de aangewakkerde nieuwsgierigheid misschien wel de basis voor het 3G-interactieprogramma.

Interactie en feedback

Interactie komt van twee kanten en als dit achterwege blijft, is er minimaal 1 persoon nodig om hierin verandering te brengen om tot contact en interactie te komen. Door zich vanuit zichzelf te uiten, wordt de mogelijkheid tot interactie gecreëerd. Er komt altijd een respons van de ander die weer voeding is om tot contact te komen of om het contact en de daaruit voorkomende interactie te versterken en de dialoog te verdiepen.

Kwetsbaarheid is kracht

Menig organisatie verdient het dat meer aandacht worden gegeven aan echt contact en interactie. Medewerkers voelen zich vaak niet erkend en gesteund en emoties en onwenselijke situaties blijven nog te vaak onbesproken met spanningen, conflicten en ontevredenheid tot gevolg. Dit heeft een 'ontkrachtend' en 'ontmoedigend' effect op (de welwillendheid) van medewerkers.

Aandacht voor de ander, oprecht luisteren met de bedoeling te begrijpen en jezelf durven uiten met wat er in je omgaat, zijn in mijn beleving uitingen van respect voor jezelf en de ander. Je laat jezelf zien en nodigt de ander uit zich ook te laten zien. Contact en interactie zijn essentieel daar waar moet worden samengewerkt.

Gezien, Gehoord, Geholpen

Het 3G-interactie dynamiek biedt een maatwerkaanpak voor teams, managers en organisaties om met respect voor zichzelf en de ander contact aan te gaan om tot constructieve interactie, zelfsturing en gerichte en gefocuste samenwerking te komen en om elkaar hierin te erkennen en te steunen.


©Marcel Hermsen ~ April 2017