Stress 3

Stress als richtingaanwijzer

Stress; de één ervaart het als negatief, een ander als positief. Het is maar net vanuit welk perspectief je kijkt en hoe je er mee omgaat. Stress, vaak een dominant aanwezige saboteur of een behulpzame vriend?

Het is essentieel om te weten waar een organisatie naar toe wil en hoe elk team en de medewerkers daaraan kunnen en willen bijdragen. Daarnaast hebben mensen zekerheid, veiligheid en vertrouwen nodig om zich vrij te durven uitspreken en om echt contact met anderen aan te gaan. Dit vormt de basis tot voedende interactie en een vruchtbare samenwerking en dus tot resultaat. Interne stressmechanismen en externe stressfactoren hebben hierop een belemmerend effect dat zich uit in een verkramping in de samenwerking. Een vicieuze cirkel ontstaat.

Zodra medewerkers ontstressen, ontstresst de organisatie en ontspant de samenwerking


Dit geeft ruimte, ruimte aan initiatief, aan bereidheid, aan creativiteit, aan ....

Zodra disharmonie in harmonie wordt omgebogen, herstelt de balans in en het evenwicht tussen mensen. De vicieuze cirkel wordt doorbroken en stagnaties die groei belemmeren, kunnen worden opgeheven. Dit vraagt om de ontwikkeling van zelfleiderschap, zelforganiserende teams en managers die dit proces ondersteunen. Het zijn mensen die het verschil maken.

Het 3G-interactiemodel is een maatwerkaanpak om de samenwerking te vernieuwen en continue te versterken