Green light proclaimer

Proclaimer

Ik, Marcel Hermsen, ben verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. De inhoud van deze website en de artikelen / blogs zijn met de grootste zorg en aandacht geschreven en samengesteld en representeert het gedachtegoed wat eraan ten grondslag ligt. Dit gedachtegoed en alle hieruit voorkomende concepten, modellen, werkwijzen en toepassingsgebieden zijn gebaseerd op ruim 20 jaar van intensief zelfonderzoek, zelfreflectie, introspectie en ervaringen in en uit de praktijk. Derhalve valt het gedachtegoed onder het Intellectueel eigendom van Marcel Hermsen.

Ik ben een voorstander van delen van kennis en ervaringen en zie het als vanzelfsprekend dat dit respectvol gebeurd.

Spreekt het gedachtegoed op deze website je aan, of raak je geïnspireerd en wil je het gedachtegoed gebruiken voor persoonlijke ontwikkelingsdoeleinden, zoals bewustwording en groei, voel je vrij om dit te doen. Deel je dit gedachtegoed met anderen en/of deel je jouw ervaringen ermee met anderen, wat ik van harte aanbeveel, dan stel ik het op prijs dat je de inspiratiebron vermeld en dat je jouw unieke ervaringen naar mij terugkoppelt. Dan is het verrijkend voor ons beiden.

Spreekt het gedachtegoed op deze website u aan, of raak je geïnspireerd en wil je het gedachtegoed gebruiken voor commerciële en/of zakelijke doeleinden, zoals workshops en/of trainingen, voel je vrij om dit doen. Ga de uitdaging aan het eerst zelf te onderzoeken, zelf te ervaren en zelf te doorleven, dan wordt je het, dan verandert het mentaal begrijpen van kennis in wijsheid. Zodra je overweegt met het gedachtegoed commercieel aan de slag te gaan, stel ik het op prijs dat je hierover vooraf contact opneemt en achteraf je ervaringen deelt. Dan is het verrijkend voor beiden. Vermeld bij gebruik te allen tijde de inspiratiebron.

Bedankt

Marcel Hermsen