Green light proclaimer

Proclaimer

Ik, Marcel Hermsen, ben verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. De inhoud van deze website en de artikelen en (persoonlijke) blogs zijn met de grootste zorg en aandacht geschreven en samengesteld en representeert het gedachtegoed wat eraan ten grondslag ligt. Dit gedachtegoed en alle hieruit voorkomende concepten, modellen, werkwijzen en toepassingsgebieden zijn gebaseerd op ruim 20 jaar van intensief zelfonderzoek, zelfreflectie, introspectie en ervaringen in en uit de praktijk. Derhalve valt het gedachtegoed onder het Intellectueel eigendom van Marcel Hermsen.

Ik ben een voorstander van delen het van kennis en ervaringen en zie het als vanzelfsprekend dat dit respectvol gebeurt.

Voel je je geïnspireerd door het gedachtegoed of een methode op deze website en wil je het gedachtegoed gebruiken voor persoonlijke ontwikkelingsdoeleinden, zoals bewustwording en groei, voel je vrij om dit te doen. Ben je voornemens dit gedachtegoed of een methode te delen met anderen of te gebruiken voor een training of workshop dan adviseer k je om eea eerst zelf te onderzoeken, zelf te ervaren en zelf te doorleven. Dan wordt je het, dan verandert het mentaal begrijpen van kennis in wijsheid. Het wordt op prijs gesteld dat je jouw ervaringen terugkoppelt, dan is het verrijkend voor iedereen. Het wordt ook gewaardeerd dat je ingeval van het delen / gebruiken een bronvermelding vermeld.

Bedankt

Marcel Hermsen