Euro

Tarieven

Particulier

Ik werk niet met vaste pakketten van X-sessies. Vooraf is eigenlijk nooit exact in te schatten hoeveel sessies nodig zijn. Soms is het effect van één sessie al van dient aard dat je even zelf vooruit kan. Om dan vast te zitten aan X sessies lijkt mij niet zinvol. Ingeval je voornemens bent vaker een sessie te willen doen, bijvoorbeeld in het kader van follow up in je proces en alleen op die momenten dat je er zelf aan toe bent, kun je een 5- of 10-Strippenkaart overwegen.

Tarief voor zowel een Klankbordgesprek, een Coachingsessie en een Thema of Levenspadopstelling: €60 uur.

Dit tarief is inclusief voorbereidingen en bij vragen en feedback of begeleiding achteraf. Vraag je veel aandacht of heb je veel vragen, dan spreken we op een bepaald moment één of meerdere sessie(s) af. Ik zal je dit tijdig aangeven.

Bedragen worden achteraf contant voldaan en je ontvangt een betalingsbewijs. Je betaalt geen BTW.

Op aanvraag kun je een 5- of 10-Strippenkaart tegen gereduceerde uurtarief (5% resp. 10%) aanschaffen. Deze zijn twee jaar geldig en overdraagbaar aan één ander persoon.

Zakelijk

Tarieven voor zakelijke klanten zijn op aanvraag, omdat dit doorgaans complexere maatwerktrajecten zijn.