Skip to main content

E-book over transformatie en zelfbevrijding

Eind 2017 werd ik totaal onverwacht geconfronteerd met hartfalen/cardiomyopathie en kort daarna met twee herseninfarcten (CVA), binnen 6 weken. Beide CVA’s hadden een potentieel invaliderend karakter en een bepaald overlijdensrisico. Of dat nog niet genoeg was kreeg ik begin 2018 de diagnose cardiale AL Amyloïdose; een zeldzame progressieve en levensbedreigende aandoening welke voortkomt uit een plasmacelkanker. Deze diagnose kwam bij mij aan als een doodvonnis ‘ik ga dood'.

Of het nu mijn eigenwijsheid is of een ontkenning van mijn sterfelijkheid of een niet willen toegeven aan mijn doodsangst, ik voel(de) een diep weten dat ik het vermogen heb om hieruit te komen en om mijzelf te genezen. In een ‘visioen’ zag ik dat ik nog niet klaar ben op deze wereld en maakte ik bewust de keuze om te blijven. Ondanks dat ik geen precieze antwoorden heb over het hoe en wat, sterkte dit mij in mijn gevoel van vertrouwen.

Ik ben er ook van overtuigd dat deze ingrijpende gebeurtenis – deze levensveranderende ervaringen – mij iets duidelijk wil maken. De plasmacelkanker die eraan ten grondslag ligt, ben ik gaan zien als een ‘boodschapper’. Vanuit mijn zienswijze dat het leven Goddelijk is en dus perfect is zoals het is, omdat het anders zo niet zou zijn, zijn die AL Amyloïdose, de CVA's en het hartfalen er met een bedoeling. Dit hielp mij accepteren.

Dit wakkerde eveneens mijn nieuwsgierigheid aan om te onderzoeken naar wat er nu precies in mijn lichaam gebeurt. De gedachte hierachter was dat als ik dit mechanisme begreep, ik dan kon ik onderzoeken of ik een gelijkenis ervan in mijn gedrag en leven herken. Deze insteek leidde mij langs een pad van perspectieven. Ik noem er een paar:

  • Verbinding met mijn lichaam en durven voelen
  • Autonome denkkracht en mindset
  • Andere zienswijzen op ziekten en aandoeningen
  • De rol van de psyche
  • Wat emoties willen zeggen
  • Zeggingskracht van spreekwoorden
  • Overtuigingen en taalgebruik
  • Epiginetica
  • Literatuur van artsen met een andere of complementaire kijk
  • Zelfgenezend vermogen

Ik heb dit ziekteproces doorstaan en doorleefd en de invloed en kracht van de psyche en mindset op het verloop tot herstel ont-dekt en ervaren. Dit proces heeft mij vele inzichten en andere perspectieven gebracht op mijn pad van zelfbevrijding.

Uiteindelijk kwam ik erop uit dat het om één ding draait, namelijk: mijn ware zelf zijn, een spiritueel voelend wezen in mensgedaante.

Dit ziekteproces beschouw ik als een transformatieproces om mijzelf te bevrijden van alles wat ik niet ben. Momenteel werk ik aan de laatste hoofdstukken van mijn e-book.

Heb je vragen of wil je iets delen?