Uurwerk

Even voorstellen

Foto Marcel HermsenHallo, graag stel ik mijzelf even voor. Ik ben Marcel Hermsen. Na 12,5 jaar met veel plezier in loondienst gewerkt te hebben, ben ik op 1 mei 2004 Indigo Coaching opgericht om gehoor te geven aan mijn drijfveer om mensen te helpen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en groei. Een rode draad in mijn leven is mijn interesse in hoe de dingen werken om de loop der dingen beter te gaan begrijpen; een zoektocht naar spirituele en levenswijsheid. Op enig moment besefte ik dat ik een bepaalde sensitiviteit heb om disharmonie en obstakels in mensen, communicatie en samenwerking gewaar te worden. Dit is precies waardoor (innerlijke) conflicten met de omgeving onstaan. En daain ligt tegelijkertijd de uitnodiging tot een proces van Persoonlijke Innovatie

Twee Life Changing Experiences leidden tot een proces van diepgaande introspectie. Hierbij reflecteerde ik vanuit verschillende perspectieven, o.a. denkbeelden, gewoonten, emoties, visualisaties en verschillende modellen en theorieën op gebied van persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Mijn ervaringen vertaalde en combineerde ik tot 'iets nieuws' - een nieuw model -  en dat probeerde ik dan uit op mezelf en in de praktijk om de reikwijdte en het effect ervan te kunnen onderzoeken en waarnemen. Dit noem ik een creatieve leerstijl, waarbij de ervaring de drager van de eigen wijsheid is.

Mijn speelen is leeren, mijn leeren is speelen, waarom zou mij dan het leeren verveelen?
Hieronymus van Alphen (1746-1803)

Mijn queeste en dit hele proces van mijn Persoonlijke Innovatie hebben mij veel gebracht wat ik graag deel met anderen en inzet om anderen te helpen bij hun proces van Persoonlijke Innovatie, een proces van bewustwording, transformatie en leiderschap. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor het door mij in 2014 ontwikkelde 3G-Interactiemodel; Gezien - Gehoord - Gesteund, een model voor intra- en interpersoonlijke interactie en communicatie.

De belangrijkste waarden de mij motiveren en waarbij ik passie ervaar, zijn:

  • Autonomie (ook leiderschap, onafhankelijkheid en eigenheid), 
  • Zingeving (ook zinvolheid), 
  • Vernieuwing (ook nieuwsgierigheid, ontwikkeling en groei) en
  • Verbinding.(ook contact en aandacht hebben).

Hierin ligt ook mijn creatiekracht, namelijk: om vanuit deze waarden dienstbaar naar en van zinvolle betekenis voor anderen te zijn in hun proces van Persoonlijke Innovatie, zodat ook zij op een eigen en leidende wijze vanuit hun essentie zingeving aan hun leven kunnen geven.