Skip to main content

Impuls

In mijn leven zijn vele impulsen geweest die mij hebben aangezet - uitgenodigd - tot introspectie en verdieping. Ik beschouw deze impulsen als groei-impulsen. Hierbij maak ik onderscheid tussen triggers en wijsheden.

Triggers

Voor mij is een trigger iets buiten mijzelf wat in mij een pijn, een emotie, op zo’n manier aanraakt dat het een vernauwend en beperkend effect heeft. Emoties beschouw ik als feedback op iets wat ik over mijzelf, een ander of de wereld ben gaan geloven wat niet overeenkomt met wie ik in essentie ben. Ze laten zien hoe ik het contact met mezelf verbreek en dus ook hoe ik dat weer kan bekrachtigen, zodanig dat het mij niet meer triggert.

Wijsheden

Een perspectief is voor mij een bepaalde zienswijze op een bepaald onderwerp. Ik noem twee voorbeelden. In 2018 kreeg ik een diagnose van een progressief levensbedreigende ziekte met een levensverwachting van 1,5 van jaar. Nadat ik enigszins van de shock was bekomen werd ik een krachtbron in mij gewaar die mij liet doorzetten. Ik kijk vaak anders tegen gebeurtenissen aan, zo ook nu. Dit opende mijn gewaarzijn voor andere zienswijzen op ziekten en aandoeningen. Enige tijd later bracht die de wetenschappelijk onderbouwde zienswijze van de GNM (German New Medicine) op mijn pad. Deze zienswijze voorzag mij van een aantal puzzelstukjes waarin ik mij herkende en waarmee ik verder kon. Het meest inzichtgevend was de relatie met een herkenbaar eigenwaarde-inbreukconflict.

Een laatste perspectief dat ineens op mijn pad kwam, is bekend als ‘The Gene Keys’. Zonder daar nu diep op in te gaan, biedt dit een hologenetisch profiel van levende wijsheid bestaande uit 3 sequences:

  1. Focus op de essentie van je leven, het Zelf en je fundamentele frequentie
  2. Het moedig emotioneel openen door relaties en het openen van je hart, 
  3. Echte uitwisseling met het universum, van geven en ontvangen in synchroniciteit met het grotere geheel. In dit profiel worden meerdere schaduwzijden en paden van transformatie beschreven, welke voor mij herkenbaar zijn en waardoor ik weer dichter bij mijzelf kan komen.