Fear G

Face Your Fears

Vertrouwen is de basis in ieder mens. Vertrouwen dat je bent en dat het goed is zoals het is. Vertrouwen dat er in elke situatie weer inspiratie, ingevingen en oplossingsrichtingen en mogelijkheden zich aandienen; de voedende stroom van het universum. Het enige wat je hoeft te doen is bewust te zijn wat er in je aandacht komt. En dat kan alleen als je bent afgestemd op het NU-moment.

Too many people are not aware that they are not aware. They often live without self-confidence and act out of fear and uncertainties not even noticing this.

Angst lijkt dit moment tegen te werken, zodra je gaat denken over het verleden of de toekomst, maar vooral als er twijfels of bezorgdheden zijn. Angst is het tegenovergestelde van vertrouwen, daar waar ‘vertrouwen opent’, ‘sluit angst af’. Waar vertrouwen is, bestaat geen voedingsbodem voor angst. Daar waar angst heerst en de regie voert, kan geen vertrouwen bestaan. Soms wordt gedacht van wel, maar dat is mentale schijnzekerheid. 

A person suffers most from the suffering he fears

Het is dus zaak om bewust te zijn, waarvan je niet bewust bent en dit te accepteren ‘as is’. Zodra jij je bewust bent van een gevoel, van bijvoorbeeld twijfel, onzekerheid of angst, is dat doorgaans lastig. Het mag er eigenlijk niet zijn, of er moet een oplossing ('quick fix') komen. En dan treden allerlei patronen in werking om niet te hoeven voelen of erkennen; een verwijderende beweging weg van de angst. Vaak zitten hier krachtige overtuigingen achter, bijvoorbeeld: ‘ik moet sterk zijn’. 

Fear could be seen as an invitation to develop and express inner-leadership

Nieuwsgierigheid naar ‘hoe je Innerlijk Leiderschap kunt creëren, waarbij je leiderschap over je emoties en je leven hebt, opent de weg naar nieuwe mogelijkheden.