Bridging

Gezien - Gehoord - Gesteund (#3GGG)

De essentie van 3G-Interactie

3G-Interactie is een methodiek die twee stromingen kent, waarbij de 3G's staan voor Gezien, Gehoord en Gesteund. Eén stroming gaat over intra-persoonlijke interactie (3G Innerlijk Leiderschap), de interactie en communicatie met jezelf. En één stroming gaat over interpersoonlijke interactie (3G Dienend Leiderschap), de interactie en communicatie met anderen. Uitgangspunt is dat ieder mens zich gezien, erkend en gesteund wil voelen en naar mijn ervaring begint dit, in wisselwerking met anderen, bij jezelf.

Voel je je niet gezien, ontkent of afgewezen, dan doet dit uiteindelijk iets met je eigenwaarde en welwillendheid naar die ander. Worden ongenoegens niet geuit en interpretaties niet getoetst en blijft het onbesproken bestaan, dan gaat dit een eigen bestaan leiden. Het gaat woekeren en het 'ontkracht' en 'ontmoedigt'. Door jezelf en de ander te ‘zien' en te erkennen in wie die ander (in essentie) is, ontstaan zinvolle relaties en kunnen betekenisvolle interacties (sociale verbondenheid) worden aangegaan, waarin ideeën, informatie, kennis en ervaringen én kunnen worden uitgewisseld en problemen - met respect voor de belevingswereld van de ander - kunnen worden besproken.

3G Dynamiek

Bewegen beiden uitingen van leiderschap in harmonie met elkaar dan ontstaat een mooie dynamiek van interactie en uitwisseling die beiden versterkt.

De 3 pijlers van het 3G-interactiemodel zijn: Bewustzijn, Acceptatie en Verbinding.

Ieder mens wil zich gezien, gehoord en gesteund voelen. Oftewel, ieder mens wil het gevoel hebben "ik ben oké". Vaak hebben we daar een ander voor nodig, omdat we onszelf niet oké vinden. Dit vraagt van jou om je bewust te worden van wat er in jou beweegt en wat er om je heen gebeurt. En ook om bewust te worden hoe die twee werelden, jouw binnenwereld en de buitenwereld, effect op elkaar hebben. Het 3G-interactiemodel biedt een aanpak om verbinding aan te gaan om tot zelfbewustzijn, zelfacceptatie en zelfleiderschap te komen. Om vanuit de verbinding met jezelf verbinding met de ander aan te gaan. Daar begint 3G Innerlijk Leiderschap.

3G Innerlijk leiderschap

Bij Innerlijk Leiderschap gaat het over:

  1. Jezelf zien: zie en voel je jezelf zoals je in essentie bent? Neem je waar en ben je bewust wat er in je omgaat en beweegt, wat je ervaart en hoe het voor je is met wat er in het NU-moment is?
  2. Jezelf horen en erkennen: hoor en erken je jezelf in wat er in jou beweegt en in wat je nu nodig hebt? Hoor je wat in jou gezien wil worden en om aandacht vraagt? Neem jij jezelf hierin serieus?
  3. Jezelf steunen: steun je jezelf door gehoor en erkenning te geven aan wat je nu nodig hebt? Neem jij jezelf hierin serieus?

Vanuit Innerlijk Leiderschap verandert de relatie met jezelf, maar ook de relatie met anderen en de buitenwereld. Dan is er ruimte om voor een ander iets te betekenen en de bereidheid te hebben een ander te helpen, zodat die ander zich gezien en gesteund/geholpen voelt. Daar begint 3G Dienend Leiderschap.

3G Dienend Leiderschap

Bij Dienend Leiderschap gaat het over:

  1. De ander zien: zie je de ander, als gelijkwaardig, onbevooroordeeld, zonder verwachtingen met respect voor grenzen en belevingswereld? Zie je de ander met de ogen van de Ziel die je bent? 
  2. De ander horen: oftewel de ander erkennen. Hoor je wat de ander écht zegt en erken je die ander in wie die is? Nog steeds op zo'n manier in gelijkwaardigheid, onbevooroordeeld en zonder verwachtingen waarbij die ander zich gehoord en erkend voelt?
  3. De ander steunen: steun je de ander in wat die nodig heeft, bijvoorbeeld een luisterend oor, er voor die ander zijn of een helpende hand? Dit is al heel helpend, dan voelt die ander zich ook vaak gezien, gesteund en geholpen.

Namasté - ik groet als Ziel de Ziel die jij bent - is een groet die z'n oorsprong vindt in het Sanskriet en drukt ook de essentie van 3G-Leiderschap uit.