Ontmoeting 1

The Talking Stick

De 3G-interactiemethode is niet nieuw, het is al een eeuwenoud bestaan ritueel afkomstig van de indianen, ookwel bekend als de praatstok (Engels, 'the talking stick). 

Opvalllend genoeg besefte ik dit pas jare later bij het maken van deze website en heeft de ervaring met e talking stick mij wellicht onbewust geinspieerd.

PraatstokDe praatstok werd gebruikt door bepaalde indianenstammen in Noord-Amerika bij vergaderingen van stamoudsten. Het was gebruikelijk om de stamoudste die de staf vasthield uit beleefdheid niet te onderbreken. Vervolgens werd de staf doorgegeven aan het volgende lid van de vergadering die iets wilde zeggen. De staf was een ceremonieel object dat was versierd met arendsveren en kristallen om het belang ervan te onderstrepen.

Ik heb met dit ritueel op de volfgende manier kennisgemaakt. Degene die de praatstok vasthoud, heeft recht van spreken. Ook al neemt de spreker lange pauzes om zijn gedachten te ordenen, hij wordt niet onderbroken door de anderen. Alle anderen hebben zolang de spreker de praatstok vasthoud recht om te luisteren. Totdat de praatstock wordt neergelegd en een andere deelnemer iets wil zeggen en de praatstok neemt.

Het is niet de bedoeling dat je reageert vanuit emotie of het oneens bent met de vorige speker. Je praat uitsluitend vanuit jezelf en je gevoel uiten of een vraag stellen.

Het is een hele respectvolle manier om met elkaar om te gaan, waarbij niemand een ander in de rede valt en dus iederen elkaar de ruimte geeft gedachten te orden en formuleren.

Respect is voor zover ik weet afgeleid van het Griekse respectare en betekent zoiets als 'elkaar telkens opnieuw ontmoeten. Alsof je elkaar nnog nooit hebt ontmoet en dus geenn voorgeschiedenis of (voor)oordelen hebt.

De 3G-interactiemethode is enigszins een gemodelleerde methode van de praatstok. Noem het een 21e eeuwse visie van de praatstok. Immers: beiden vragen je zelfbewust te zijn, in vebinding met jezelf en de ander te blijven en respect te tonen voor verschillen.