Skip to main content

Over Marcel

Hallo, ik ben Marcel Hermsen. Mijn hele leven ben ik al gefascineerd hoe dingen – processen – werken. In mijn jonge jaren kon ik uren kijken naar een bijvoorbeeld een tandradbaan om die vervolgens met Lego na te bouwen. Nu kan ik nog steeds nog steeds gebiologeerd kijken naar productieprocessen. Na mijn opleiding procestechnologie en chemische technologie kwam daar een dimensie bij, namelijk: intra en intermenselijke interactieprocessen. Hierdoor werd de zoeker in mij wakker. Ik ben een zoeker, ook wel het archetype ‘de ontdekkingsreiziger’ genoemd en ik onderzoek wie ik ben en het leven. Op dit pad vond ik telkens een nieuw perspectief om me in te verdiepen. Vaak kwamen deze perspectieven of informatiebronnen als vanzelf op mijn pad. Soms hadden deze een verdiepend en verbredend karakter en soms waren dit radicaal andere zienswijzen, waardoor ik telkens dichter bij mezelf kwam en die verdieping en verbreding brachten in mijn zienswijze op het leven.

Zelfinzicht is de sleutel tot zelfbekrachtiging en zelfleiderschap

Als ik hier een beeld aan geef dan is dat een briljant met al zijn facetten waarvan sommigen helder schitteren en anderen nog bedekt zijn door een sluier van iets. Ik noem die kanten, schaduwkanten. Dit zijn die kanten van mijzelf die om aandacht vragen. Kanten die mij dichter bij mijzelf brengen en waarin soms een kwaliteit of talent verborgen ligt. Het pad van de ontdekkingsreiziger is soms te vergelijken met het pad van ervaringen, waarvan sommige zeer intens en impactvol en sommige zelfs levensbedreigend waren. Andere waren juist weer heel spiritueel of mystiek, zoals bijvoorbeeld mijn reizen langs mystieke plaatsen in Peru en Bolivia.

Ik geloof dat met wat ik als Ziel meedraag, ik als mens dit soort ervaringen aantrek. Dat hierin de blauwdruk ligt om te komen tot de roeping, de bestemming in mijn leven.