Intentie

Begeleiding bij anders omgaan met ziekte

Leiderschap

Een heldere intentie en een autonome mindset, tezamen met een ander kijk op ziekte en inzicht in het ziekte-proces hebben een positief effect op het verloop.

De confrontatie met een ernstige of levensbedreigende ziekte kan heftige emoties oproepen, zoals: verdriet, frustratie, boosheid, angst en onmacht. Ook kan het je gedachten domineren en kun je geconfronteerd worden met allerlei dogma's. Allemaal heel herkenbaar. Gelukkig heb ik mijn eigen opvattingen en manier hoe mentaal en emotioneel grip te krijgen op dit poces. Ik ben op een andere manier ziek geweest, namelijk op een manier waarmee ik invloed had op het verloop, het herstel en de genezing. De intelligentie en het zelfhelend vermogen van het lichaam zijn enorm en gericht op vooorbehoud. Tegelijkertijd zijn er ook tal van andere zienswijze op ziekte en herstel die mij enorm hebben geholpen om meer in mijn rust te blijven.

Een ziekte is te beschouwen als een signaal en een ziekteproces is te beschouwen als een transformatieproces

Ziek zijn kan ook anders. Door ziekte beter te begrijpen, ga je de schoonheid en het nut van een ziekteproces inzien en daardoor heb je een enorme invloed op het verloop en je herstel. Mijn doorgemaakte ziekteproces veranderde mijn leven enorm. Van het begin af aan heb ik de overtuiging gehad dat dit mij niet zomaar overkwam, of dat ik pech had. Voor mij zit er in dit soort intense ervaringen een 'hogere' bedoeling (Zielsbedoeling), al openbaart die zich soms pas jaren later. Kortom, zoals ik het zie, was het de bedoeling. 

Wat ik voor je kan betekenen

Soms heb je behoefte aan iemand om je verhaal te doen, aan iemand die vooral luistert en je erkent in wie je bent en wat je deelt. Alles is goed en alles mag er zijn. En soms heb je behoefte aan iemand die niet alleen invoelend luister, maar ook vraagt en terugkoppeling geeft. De bedoeling van een begeleidingsessie is dat - mede doordat je jezelf hoort praten en door mijn vragen en terugkoppeling - jij je bewust wordt van jezelf, van wat er in jou omgaat en wat erkend wil worden. Meestal is dit iets wat in jou om aandacht vraagt, waarvan je je nog niet bewust bent. Of waarvan je je wel bewust bent, maar dat nog niet hebt toegelaten.

In één of meerdere sessie(s) krijg je alle rust, ruimte en tijd om in een ongedwongen sfeer je gedachten en emoties te uiten en je ideeën te toetsen en te verbeteren. Ik laat je verschillende perspectieven zien en ervaren, haal dingen 'boven water' en leg verbanden. Kijk ook eens bij Wat anderen over mij zeggen.

Wat het je o.a. brengt

  • Oefeningen om bij jezelf en in rust te blijven
  • Meer acceptatie
  • Grip op je denken en je emoties
  • Meer taalbewust en weerbaar
  • Bewustzijn van je ontkrachtende valkuilen
  • Een sterkere positieve en autonome mindset
  • Inzicht in wat de ziekte en het ziekteproces je mogelijk duidelijk willen maken
  • Een leidraad hoe zelf de leiding in jouw leven te nemen en houden

De sessies en vergoeding

Een begeleidingssessie duurt 1 - 1,5 uur. Ik reken een vergoeding van €60 per uur. Dit bedrag is met 0% btw en inclusief voorbereiding, materialen en enige nazorg. Betaling geschiedt contant achteraf, je ontvang een betalingsbewijs.

Ik werk niet met vaste pakketten van X-sessies. Vooraf is eigenlijk nooit exact in te schatten hoeveel sessies nodig zijn. Soms is het effect van één sessie al van dien aard dat je zelf even vooruit kunt.

Na een vrijblijvende en kostenloze kennismaking van 30 minuten bepaal jij of je een vervolg wilt afspreken.

Tussen twee sessies moet voldoende verwerkingstijd zitten, dat is voor iedereen anders. Samen bepalen we wanneer en of een volgende sessie wordt afgesproken.

Op basis van de begeleidingssessies bestaat kun je een speciaal voor jou geschreven metaforisch (helend & opbouwend) verhaal te ontvangen. Dit kost €33 en is niet bij het uurtarief inbegepen.