Intentie

Begeleiding bij je leven opnieuw uitvinden

road perspective of curves icon icons.com 74166

Het opnieuw uitvinden van je leven begint bij het opnieuw uitvinden van je zelf en het vinden van de benodigde bouwstenen om je leven op te bouwen.

Over de aanleiding om mijn leven opnieuw uit te vinden en op te bouwen, heb altijd de overtuiging gehad dat dit mij niet zomaar overkwam, of dat ik pech had. Voor mij zit er in dit soort intense ervaringen een 'hogere' bedoeling (Zielsbedoeling), al openbaart die zich soms pas jaren later. Ik moest een andere kant op. Voordat ik aan het opbouwen toe kwam, had ik behoorlijk wat innerlijk werk te doen. En dat heb ik gedaan. Ik ben op (onder)zoek en zelfonderzoek gegaan.

Transformatie, vernieuwing en groei/evolutie zijn al langer mijn drijfveren in wat ik doe en hebben mij geholpen om een nieuwe versie van mijzelf worden. Ik vergelijk het leven opnieuw uitvinden en opbouwen wel eens met het bewoonbaar maken van een ruïne. Daar begint je ook met een idee, een beeld en een plan. In de realisatiefase begin je ook met afbreken wat afgebroken moet worden en behouden wat behouden moet blijven. Om vervolgens in de opbouwfase op te bouwen wat opgebouwd moet worden.

Obstakels, tegenslagen en impactvolle gebeurtienissen zijn te beschouwen bekrachtigende ontwikel- en groeimogelijkheden

Wat ik voor je kan betekenen

Soms heb je behoefte aan iemand om je verhaal te doen, aan iemand die vooral luistert en je erkent in wie je bent en wat je deelt. Alles is goed en alles mag er zijn. En soms heb je behoefte aan iemand die niet alleen invoelend luister, maar ook vraagt en terugkoppeling geeft. De bedoeling van een begeleidingsessie is dat - mede doordat je jezelf hoort praten en door mijn vragen en terugkoppeling - jij je bewust wordt van jezelf, van wat er in jou omgaat en wat erkend wil worden. Meestal is dit iets wat in jou om aandacht vraagt, waarvan je je nog niet bewust bent. Of waarvan je je wel bewust bent, maar dat nog niet hebt toegelaten.

In één of meerdere sessie(s) krijg je alle rust, ruimte en tijd om in een ongedwongen sfeer je gedachten en emoties te uiten en je ideeën te toetsen en te verbeteren. Ik laat je verschillende perspectieven zien en ervaren, haal dingen 'boven water' en leg verbanden. Kijk ook eens bij Wat anderen over mij zeggen.

Wat het je o.a. brengt

  • Bouwstenen om het leven op te bouwen
  • Grip op je denken en je emoties
  • Bewustzijn van je ontkrachtende valkuilen
  • Een sterkere positieve en autonome mindset
  • Een leidraad hoe zelf de leiding in jouw leven te houden

De sessies en tarief

Een begeleidingssessie duurt 1 - 1,5 uur. Ik reken een vergoeding van €60 per uur. Dit bedrag is met 0% btw en inclusief voorbereiding, materialen en enige nazorg. Betaling geschiedt contant achteraf, je ontvang een betalingsbewijs.

Ik werk niet met vaste pakketten van X-sessies. Vooraf is eigenlijk nooit exact in te schatten hoeveel sessies nodig zijn. Soms is het effect van één sessie al van dien aard dat je zelf even vooruit kunt.

Na een vrijblijvende en kostenloze kennismaking van 30 minuten bepaal jij of je een vervolg wilt afspreken.

Tussen twee sessies moet voldoende verwerkingstijd zitten, dat is voor iedereen anders. Samen bepalen we wanneer en of een volgende sessie wordt afgesproken.