Intentie

Shamanistische levens- en Zielepad begeleiding

19 storm

Een shamanistische levenspadopstelling is een gevoelswijze om verbinding te ervaren met je zielepad en om inzicht te krijgen in de thema's die 'spelen'.

Shamanistische levenspad of Tree of Life opstelling

Je Ziel heeft een pad voor dit leven, deze incarnatie gekozen. In een Shamanistische levenspadopstelling, een Tree of Life opstelling, wordt je levenspad volgens de Tzolkin als blauwdruk van je Zielepad opgesteld. In een Tree of Life opstelling wordt jouw creatiecyclus van 13 tonen (intenties/groei-impulsen) en bijbehorende archetypen (krachten/energieën) gelegd die samen jouw energetische blauwdruk van je Zielspad en dus voor je leven weergeven. Dit pad begint met een zielsintentie (thema waarin je wilt ontwikkelen en groeien) waarmee je in dit leven bent geïncarneerd. Het pad brengt je naar je zielsbestemming (wat je tot uiting komt brengen). Op dit pad krijg je inzicht in jouw innerlijke kracht en talent en hoe daarin te versterken om je bestemming te verwezenlijken. Je kunt dit zien alls een pad van groei en evolutie, waarbij ervaringen en 'obstakels' een essentiële rol vervullen. Ik begeleid je intuïtief.

Voor meer informatie over De Tzokin als blauwdruk van je Zielepad

 Wat het je o.a. brengt

 • Inzicht, begrip en vertrouwen in je levenspad
 • Inzicht en begrip in het waarom en het nu van 'obstakels'
 • Bewustwording van je innerlijke kracht en het creatieproces
 • Meer zingeving
 • Inzicht hoe je jezelf bekrachtigd in je Zelfleiderschap

De opstelling en vergoeding

Een levenspadopstelling duurt gemiddeld 2 uur.  Ik vraag een vergoeding van €150 (0% btw). Betaling geschiedt contant achteraf, je ontvang een betalingsbewijs. Dit bedrag is inclusief voorbereiding, materialen, enige nazorg, je 13 archetype krachtkaarten van je creatiecyclus en een uitgebreide hand-out. Je mag de sessie opnemen, neem dan zelf een recorder mee.

Ook afgeleide opstellingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld een intuïtieve archetypische opstelling rondom een bepaald thema, waarin ervaren mag worden wat op dat moment ervaren mag worden. Dit zijn zeer krachtige opstellingen.

 

Thema-opstelling

Samen verkennen we het thema waarin je inzicht en bewustwording wilt krijgen. Vervolgens stel ik intuïtief een opstelling aan je voor, waarin de archetypen en tonen van jouw Tree of Life een rol kunnen vervullen. Je kunt hierbij denken aan het opstellen van:

 • Kwaliteiten en talenten.
 • Conflicten en rollen
 • Dramadriehoek, kernkwadranten
 • Keuzes maken
 • Intenties en doelstellingen en de obstakels en weerstand die je ervaart
 • Emoties zoals: onzekerheid, angst, onzekerheid, durf, maar ook plezier, vreugde en vertrouwen
 • Zingevingsvragen, bijvoorbeeld: wat wil die ene bepaalde gebeurtenis mij misschien duidelijk maken. 

In een opstelling ervaar je vanuit de opgestelde 'posities' verschillende perspectieven op jouw thema of vraag. Je komt zelf tot inzichten en bewustwording om een volgende stap te kunnen maken in je ontwikkeling of groei. Een thema-opstelling duurt gemiddeld 1 - 1,5 uur. Ik vraag een vergoeding van €60 (0% btw) per uur. Dit bedrag is inclusief voorbereiding en enige support achteraf.