LCE

Levensveranderende gebeurtenissen, een transformerende ervaring

Ik denk dat ieder mens zijn eigen levensveranderende gebeurtenissen heeft en wel herkent. Het is alleen de vraag wat doe je ermee? Ik heb ervaren dat door de keuze die vraag te willen beantwoorden een proces van zelfreflectie, diepe introspectie en zelfobservatie ik de deur opende om te ervaren. Wat ik ook heb ervaren is dat als die deur eenmaal opengaat er voor mij geen weg terug is. Klaarblijkelijk creëert het een innerlijke focus

Mens, ken u zelve


Twee ervaringen wil ik hier noemen.

Ontslag op mijn verjaardag

In 2002 werkte ik als salesmanager voor een producent en leverancier van analyzers voor laboratoria en de procesindustrie. Ik heb eigenlijk niks met laboratoria, maar ben in deze baan gestapt om twee redenen: [1] het salaris en [2] de mogelijkheid om een salesteam op te bouwen. Deze situatie zegt natuurlijk alles over mijn innerlijk waardenconflict. Aan de ene kant de ego gedreven waarden van waardering, status en geld en aan de andere kant de waarden van het menselijkheid, autonomie en transparantie. Hier had ik mijn gevoeligheid voor 'wat niet klopt' nog niet echt bewust door, maar ik triggerde en reageerde er wel op. Al snel had ik een conflictrelatie met de directeur, waarin mijn aandeel was dat ik onvoldoende vaardig en krachtig (zelfverzekerd) was om op dat niveau de dialoog aan te gaan. Ik ging dit conflict over menselijke maat, visie en beleid aan vanuit emotie. Uiteindelijk werd ik door de divisiedirecteur op 3 oktober - mijn verjaardag - ontslagen. Een emotioneel erg zware tijd volgde daarna en tegelijkertijd wist en voelde ik dat ontslag op mijn verjaardag als een cadeau. Deze gebeurtenis heeft mijn proces van Persoonlijke Innovatie in gang gezet. Een proces om milder te zijn naar mezelf, niet zoveel te eisen van mezelf (wat in de volksmond wordt genoemd 'de lat lager leggen'), kortom om liever te zijn voor mezelf, meer te durven gaan voelen om de leiding in mijn leven gaan nemen.

Levensbedreigend ziek geweest en mijn leven opnieuw moeten uitvinden

Eind 2017 kreeg ik binnen korte tijd de diagnose hartfalen en 2 herseninfarcten en begin 2018 de diagnose AL Amyloïdose, een uiting van plasmacelkanker met een levensverwachting van 1,5 jaar. Zoals je je wellicht kunt voorstellen, stond mijn wereld op zijn kop. Tegelijkertijd was dit een wake up call. Ik voelde me ontdaan, machteloos, verdrietig, woedend en tegelijkertijd wist en voelde ik dat deze gebeurtenis een bedoeling had, al kon ik toen nog niet precies zeggen welke. Deze gebeurtenis heeft een radicale impuls aan mijn proces van bewustwording en zelfbewustzijn gegeven. Ik moest wel. Er was voor mij maar één richting mogelijk, namelijk doorgaan, alhoewel de grens met opgeven heel smal is. In een bepaalde bewustzijnservaring heb ik namelijk de keuze gekregen 'wil je naar huis of wil je blijven' en heb zelfs gevoeld hoe het is 'om naar huis te gaan'. En toch, ik wist en voelde dat het mijn tijd nog niet was. Ik heb daar bewust de keuze gemaakt om 'te blijven', eventuele ongemakken op de koop toenemende. Ik ervaar dit als het keerpunt - een overgang - in mijn proces van persoonlijke innovatie, namelijkl: de transformatie van overleven naar leven, van zoeken buiten mijzelf naar uiting geven aan datgene in mij dat tot uiting/uitdrukking wil komen. Ik weet wat ik heb ervaren en heb gedaan om tot hier te komen. Ik heb het te doen met wat er NU is en alles om dat te doen is in het NU aanwezig.

In deze en andere impactvolle gebeurtenissen in mijn leven ligt een kern van wat ik kan betekenen voor anderen.