Skip to main content

Schaduwwerk

Ik heb een natuurlijke nieuwsgierigheid naar de loop der dingen en in perspectieven hoe het anders te zien. Een diagnose en doorgemaakt ziekteproces was een geweldige impuls bij dit innerlijk werk dat mij veel goeds heeft gebracht. Al die ervaringen en transformatieve processen hebben mij vele bronnen, facetten en perspectieven laten zien om naar mijzelf en situaties te kijken.

Dit werk uit 1957 van M.C. Esscher "Whirlpool" symboliseert heel mooi voor mij het proces van innerlijk- en schaduwwerk. Een continue naar binnen gerichte beweging van introspectie en verdieping afgewisseld met een continu naar buiten gerichte beweging van expressie en tot uitdrukking brengen.

Het leven heeft mij langs allerlei ervaringen geleid. Het verschil tussen al deze ervaringen is de emotionele intensiteit en de impact ervan op mij. Ik maak onderscheid in ervaringen die mij bekrachtigen en die mij juist ontkrachten. Die laatste vind ik vanuit het perspectief innerlijk werk het meest interessant, omdat die mij het meest confronteren met stukjes van mezelf. Dit zijn ook de stukjes van mijzelf die ik nog niet kon zien of wilde zien.

Juist daarin verborgen liggen de grootste ‘schatten’, nl heelwording, bewustwording en zelfbewustzijn, waardoor ik sterker sta in eventuele toekomstige vergelijkbare situaties en hoe ik daar mee omga. En ook hoe ik mijn diepste kern tot uitdrukking breng. Ik noem dit zelf-leiderschap.