Skip to main content

Dag buiten de tijd

Tijd is een belangrijke grootheid in onze dimensie. Zonder tijd zou die niet bestaan. Wat betekent dan de 'Dag buiten de tijd'? Is dit een illusie of toch niet?

Een bepaalde stroming met betrekking tot werken met de Tzolkin, ook wel bekend als de Maya kalender, houdt/hield 25 juli aan als dag buiten de tijd. Dit als overbrugging van de oude naar het nieuwe Maya jaar. Vaak met wisselende interpretaties over de dagenergie. Dit voelde voor mij niet als kloppend. Middels automatisch schrift schreef ik het volgende erover.

Wij verwonderen ons dikwijls over de creatieve geest van mensen en vooral ook de diversiteit in deze creativiteit. Uit de menselijke geest ontspruiten tal van prachtige ideeën, ideeën die ons verwonderen en ideeën waar wij verheugd over zijn. Waarom, omdat jullie op die manieren laten zien menswaardig te zijn. Het gaat dan over ideeën die bijdragen aan een betere wereld, ideeën die voortkomen uit een goed hart een en zuivere intentie. Dat is wat het betekent om mens te zijn, en hoe met je scheppende vermogen om te gaan. Je begrijpt nu ook waarom dat menigeen verheugd in de lichtwereld. Dit zijn dan ook initiatieven die wij van harte steunen en waaraan we graag bijdragen.

Vaak verwonderd de menselijke Geest ons op manieren die voor ons onbegrijpbaar zijn. Dan wordt het creatieve vermogen zeer beperkt gebruikt, bijvoorbeeld om wijsheid te begrijpen die nog onbegrepen is.

Neem nu de dag ‘buiten de tijd’, daar zijn wel wat zaken die opvallen waarover wel iets is te zeggen.

Tijd, we horen hierover verschillende geluiden. Het bestaat, het bestaat niet, het versnelt …. En ze zijn allemaal waar. Alleen is die ene waarheid enorm afhankelijk van te perspectief waarmee je ze naar het begrip tijd kijkt.

Tijd is een belangrijke grootheid in jullie dimensie. Zonder tijd zou die niet bestaan, tijd in jullie dimensie geeft een ritme aan van de cycli van materie. Dit klinkt misschien complex, maar dat valt op zich wel mee. Tijd geeft een synchroon ritme aan waarin de aarde zelfvoorzienend kan bestaan. En in dat ritme leren jullie je scheppende vermogen hanteren. De manier waarop jullie dit scheppende vermogen inzetten en benutten is mede afhankelijk van het individuele en collectieve bewustzijn. Dit gaat nu te ver om helemaal uit te leggen, want de essentie voor nu is, is dat hoe bewuster iemand is, hoe bewuster iemand een intentie kan uitdrukken. En dit zegt nog niets over de richting van het bewustzijn, iemand kan dus eenheidsgeoriënteerde of egocentrische intenties hebben. Ook dit is weer bewustzijn, waarbij een grote drijfveer voor jullie dimensie is dat minimaal een kritische massa een eenheidsbevorderende intentie in zich draagt en uit. Intenties zijn geënt op saamhorigheid en rechtvaardigheid. Temeer iemand dergelijke intenties heeft, zal de factor tijd voor die persoon veranderen in, althans de perceptie en beleving van de factor tijd. Zo iemand zal natuurlijker in het synchrone ritme meegaan. Het is dus correct dat vooral op zichzelf georiënteerde mensen een totaal andere beleving van tijd hebben en eigenlijk in onbalans en disharmonie leven.

Het begrip tijd leert jullie dus je scheppende vermogen inzetten waarvoor dit is bedoelt, zodat eenieder bewust kan leren bij te dragen aan meer eenheidsbewustzijn. De factor tijd is dus een variabele, en de beleving van de tijd is een indicator, voor je persoonlijke groei en de mate van bewust zijn van je bewustzijn.

Tijd bestaat niet, ook dit is waar, alleen is deze staat van bewustzijn op dit moment nog niet van toepassing voor de wereld waarin jullie leven Natuurlijk zijn er momenten waarop je tijdloosheid kunt ervaren en dat is een afspiegeling van je bewust zijn van je bewustzijn. Alleen wil dit niet zeggen dat het begrip tijd ophoud te bestaan of dat jullie dimensie ineens tijdloos is. Op het moment dat je tijdloosheid ervaart wil niet zeggen dat er geen tijd is. Je merkt dat de beleving van tijd grotendeels jouw persoonlijke ervaring is die iets zegt over jouw bewust zijn van je bewustzijn.
Dat brengt ons tot het onderwerp dat we vandaag willen bespreken, de dag buiten de tijd.

De dag komt voort uit een interpretatie die jullie geven aan de Tzolkin, die bekend staat als de Maya kalender. Realiseer je dat deze wijsheid universeel is en ouder dan de Maya. De Tzolkin is een door de Goden gegeven wijsheid die verschillende niveaus van bewustzijn kent. Om deze wijsheid te begrijpen dien je dus te groeien in je bewustzijn, en daarmee biedt de Tzolkin voor hen die zich tot deze wijsheid voelen aangetrokken een leidraad om te groeien, om bewuster te worden, om toegang te krijgen tot dimensies van hoger bewustzijn.

In jullie huidige besef van bewustzijn kent elke dag een kracht en een intense die de scheppende energie een bepaalde betekenis geeft voor jou om bewuster te worden. Deze energieën gidsen je als het ware totdat alle de krachtige energieën in jou ontwaakt en geactiveerd zijn, zodanig dat je daarmee zelf kunt scheppen en bijdragen aan meer bewustzijn, zowel voor jezelf als voor de eenheid waartoe je behoort.

Het aan de menselijke geest ontsproten idee van ‘een dag buiten de tijd’ is net zo briljant als ridicuul. Ridicuul, omdat daarmee uitsluitend voor de tevredenheidsstelling van het verstand een geconstateerd ogenschijnlijke discrepantie kloppend wordt gemaakt. Een discrepantie die ontstaat door een mismatch van een universele wijsheid met een aan jullie dimensie gerelateerd ritme der materie. Wat ons verwonderd is dat jullie plannen wanneer je jezelf buiten de tijd plaatst en daags erna de draad weer oppakt in het oorspronkelijke tijdsrite., dan is dit niet voorbehouden voor 1 dag.

Op het moment dat je jezelf buiten de tijd plaats omdat dit een gevolg is van je bewustzijn. Je kunt dan niets anders dan voortdurend vanuit dit bewustzijn jezelf te manifesteren, dit is immers je bewustzijn. En dat maakt het idee van ‘buiten de tijd’ briljant, want door hier bewust mee om te gaan groeit je bewustzijn evenals dat van anderen tot andere dimensies van bewustzijn.

Velen van jullie leven al in een besef van tijdloosheid, volledig aanwezig en bewust in het NU. Mede door hen, die als voorbeeld dienen, wordt het collectief gestimuleerd met de intentie te komen tot een kritische massa die nog niet is bereikt, maar wel potentieel aanwezig is.

Dit is onze boodschap die we vandaag met jullie delen.

Ben je bewust van alle ilusies, over de tijd en het systeem waarin je leeft van je verstand van geaccepteerde modellen en theorieën, over je zelf. Wordt je meer bewust van je zelf en je wordt jezelf bewuster van het collectief bewustzijn en je groeit in je bewustzijn.