Skip to main content

De biologie van de overtuiging

Dr. Bruce Lipton, celbioloog en bestsellerauteur van De biologie van de overtuiging, is grondlegger van wat nu in de nieuwe wetenschap 'epiginetica' wordt genoemd. 

Hij heeft met zijn grensverleggendon derzoek aangetoond dat niet het DNA bepalend is voor de ontwikkeling van een organisme, maar onze mindset.

Gezonde mensen hebben een gezonde celbiologie, en daarmee een gezonde aansturing (signaal) van de cellen en dus de eiwitproductie (de bouwstenen voor het lichaam, de cellen die de structuur en het gedrag van de cellen bepalen). Heb je een ziekte dat is de celbiologie incorrrect. Een ziekte wordt veroorzaakt door slechte/defecte eiwitten of door een slecht/verstoort signaal. Bij mensen met slechte eiwitten is doorgaans sprake van een geboortedefect. Word je geboren met een defecte genen, een geboortedefect, dan produceren die genen defecte eiwitten. Minder dan 5% van de populatie heeft een geboortedefect. Dus, meer dan 95% van de mensen zouden een blij en gelukkig bestaan moeten hebben. Hoor je bij die 95% en word je ziek dan kan dit één van de volgende oorzaken hebben:

  1. Trauma, een lichamelijke kwetsuur t.g.v. bijvoorbeeld een ongeluk verstoort het signaal.
  2. Toxines en gifstoffen, als de chemie in het lichaam, in de cellen niet goed is, raakt het signaal geblokkeerd en verstoort dit de voortgang van het signaal.
  3. Gedachten, the mind. Met het lichaam is niets mis, het zend alleen het verkeerde signaal op het verkeerde moment. Verander je je gedachten en the mind, dan verander je de celbiologie. Volgens Dr. Lipton is the mind de primaire oorzaak van ziekten.

De schakelaar die je celbiologie controleert is: perceptie (DNA-genen reageren op informatie). Dus, jij met hoe jij de wereld ziet, controleer je jouw celbiologie. De genen zijn niet bepalend voor de biologie, dit is de oude opvatting die ervan uitging dat een gen aan of uit staat. Dr. Lipton heeft met zijn werk aangetoond dat de genen een blauwdruk vormen en niet controleren, een gen wordt wel of niet gelezen. Perceptie controleert/stuurt het signaal. Jij controleert je genen. Eén genblauwdruk onder epigentische invloed/controle kan 30.000 verschillende eiwitten produceren. Word je met gezond genen geboren, dan kun je onder epigenetische controle toch kanker ontwikkelen en net zo goed jezelf genezen. Het blijkt dat 95% van kanker niet wordt veroorzaakt door gemuteerde genen, maar door epigenetische controle en daarop heb jij invloed middels je gedachten en overtuigingen. Als je jouw perceptie verandert, verander je de wijze waarop de blauwdruk, de genen worden gelezen en daarmee verander je de epiginetica.

Het lichaam is een gemeenschap van 50 biljoen cellen. Elke cel is intelligent en autonoom, maar in een gemeenschap geven zij hun persoonlijke intelligentie op en reageren ze op één centrale stem/autoriteit. Die centrale autoriteit is the mind. De functie van he brein is om de signalen van het interne en externe milieu/de omgeving waar te nemen, te interpreteren om vervolgens de informatie naar de cellen te sturen (signaal) dat het celgedrag (biologie) en de genetica controleert. De functie van het brein is perceptie en van daaruit creëert the mind.

Het nocebo-effect is net zo krachtig als het welbekende placebo-effect, met dat verschil dat het nocebo-effect uitgaat van een negatieve verwachting, terwijl het placebo-effect juist een positief geloof in een verwachting uitdrukt.

Eén van de belangrijkste redenen dat mensen ziek worden is stress. Stress heeft het effect dat je fight-flight respons wordt aangezet en dat daar alle energie naar toe gaat ten koste van o.a. het immuunsysteem.