Skip to main content

Het leven is als een avontuur

Hij volgde een verlangen en volbracht dit avontuur zonder zekeringen en met andere zekerheden.

Op 3 juni 2017 klom Alex Honnold in een vrije klim alleen in minder dan 4 uur naar de top van El Capitan, een 900 meter hoge granieten bergwand in het Yosemite National Park in Californië. In de docu van deze adembenemende klim herkende ik een aantal gelijkenissen met mijn leven.

Free solo climbing
Bij deze vorm van bergwand beklimmen klimt de klimmer naar de top zonder enige vorm van hulpmiddelen en zekering. Hij gebruikt geen klimijzers, klimhaken en ook geen touw. Waar de klimmer over moet beschikken, is zijn goed getrainde lichaam en zijn excellente klimvaardigheid. Met zijn handen, benen en voeten vindt hij via (minuscule) uitsteeksels, spleten en (smalle) richels zijn weg naar boven. Natuurlijk vraagt dit veel training en voorbereiding en vooral geen angst. Eén klein foutje en je valt je dood tegemoet. Dan stort je te pletter. Met andere woorden, een free solo climber moet vertrouwen hebben in zijn eigen kunnen, zonder zichzelf te overschatten.

Een free solo climber gebruikt geen zekeringen, hij moet het doen met zijn spierkracht, klimvaaardigheid en zijn zelfvertrouwen. Alex Honnold heeft voorafgaand aan zijn free solo climb de mogelijke routes uitvoerig met en zonder klimgereedschap verkend en de rotswand een paar keer beklommen. Ook heeft hij de klim van El Capitane gevisualiseerd zodanig dat hij elke stap kon dromen. Hij vertrouwde in zijn kundigheid

Ankers en zekeringen
Een conventionele rotswandbeklimmer gebruikt allerlei klimgereedschappen, zoals ankers, haken, een klimhamer, touw en zekeringsapparaten. Allemaal hulpmiddelen met de bedoeling zichzelf te zekeren en daardoor te voorkomen dat hij te pletter valt. Zo klimt en vindt hij zijn weg van ankerpunt naar ankerpunt. Ook hierin zie ik een gelijkenis met mijn leven.

Horizontaal berg beklimmen
Zoals ik tot voor kort mijn weg in het leven vond en aflegde was ook van ankerpunt naar ankerpunt. Of anders gezegd, van zekerheid naar zekerheid. Dit fenomeen staat ook wel bekend als 'controle houden'. Op het moment dat er zich iets nieuws in mijn leven aandiende, bijvoorbeeld vakantie met een nieuwe bestemming, wilde ik vooraf zo'n beetje alle hoe's, wat's, wie's en waar's weten. Precies, om vooraf een gevoel van zekerheid te hebben over wat komen gaat. Overigens zou ik dit destijds zo niet noemen, mede omdat ik dit toen nog niet herkende. Ik hield niet van onbekende situaties, locaties en grote gezelschappen waar ik niemand ken. Ook daar zocht ik houvast door met iemand te gaan die ik ken of ik ging liever niet.

De steile berg, een obstakel
Op het moment dat ik op mijn pad een obstakel of tegenslag ontmoette, ervoer ik dat als een steile berg en deed ik precies hetzelfde, namelijk houvast, zekerheid en controle zoeken. Dit deed ik bijvoorbeeld door op anderen te leunen en op hun zienswijze 'wat zij zouden doen' te vertrouwen. Dit noem ik onzekerheid-mijdend en zekerheid-zoekend gedrag. Ik stond niet voor mezelf.

Woorden van een vriendin
"Marcel, jij bent net als ik een zoeker"

Dit heeft er na de zoveelste confrontatie met mijzelf en pijnlijke afwijzing uiteindelijk toe geleid dat ik het pad van de 'Zoeker' ontdekte. Daardoor ontstond een keuzemogelijkheid hoe ik dat pad verder wil bewandelen. Ook werd mij duidelijk dat er meerder onderliggende intenties zijn die richting geven aan 'de Zoeker':

1. de zoeker die mentaal wil begrijpen hoe de dingen gaan en er grip op wil houden. Dit gaat over zekerheid ontlenen door controle houden.
2. de zoeker die antwoorden wil vinden hoe de wereld werkt. Dit gaat over autonoom zijn en de leiding nemen in de eigen keuzes, ontwikkeling en groei.

In zekere zin is een free solo climber ook een zoeker, immers hij zoekt ook alleen zijn weg omhoog van punt naar punt.

Archetypen van Jung
Carl Gustav Jung - grondlegger van de analytische psychologie - heeft twaalf archetypische persoonlijkheidstypen beschreven.

Fragment uit een droom "Ik loop alleen maar te dwalen op deze klote planeet"

Het Type De Ontdekkingsreiziger staat ook wel bekend als de zoeker, de dwaler. Het sub-type De Zoeker wil altijd blijven groeien en leren. Onvermoeibaar en ambitieus laat hij geen steen op zijn plek leggen in zijn zoektocht naar betekenis. Hij haalt meer plezier uit het doen van ontdekkingen dan uit relaties en is altijd onderweg. Dit kan leiden tot eenzaamheid en vervreemding. Bron: tri-ibu. Via de archetypen van Jung kreeg de Zoeker in mij een derde intentie die richting geeft op mijn levenspad, namelijk de zoektocht naar waarheid en betekenis.

Blauwdruk voor het leven
De wijze waarop ik mezelf heb leren kennen in wie ik ben en wat mij drijft, vind ik onder andere terug in het archetype de Ontdekkingsreiziger. Dit type geeft de dynamiek in mijn leven weer waarin mijn focus ligt op mijzelf en mijn eigen pad vinden door het leven te bestuderen en om met mijn zwakten (nergens thuishoren, doelloos ronddwalen) en angst (innerlijke leegte) te leren omgaan.

In de beginne
In den beginne stapte ik van punt van zekerheid naar punt van zekerheid door alles vooraf te willen weten. Hierbij waren externe factoren en/of omgevingsfactoren (de wie's, wat's, waar's en hoe's) essentieel en bepalend om gezekerd de stap naar het volgende punt te durven maken.
Ten gevolge van mijn recente life changing experiences ben ik nog dieper gegaan om te ontdekken wie ik ben. Nu vind en ga ik meer en meer mijn weg, mijn eigen en misschien wel voorbestemde weg, met vertrouwen in elke stap, vanuit mijn kern. Zeg maar van punt naar punt, van stap naar stap. De wijze van de free solo climber.

Marcel Hermsen - augustus 2018