Skip to main content

Tree of Life wijsheid

1 dragon

Tree of Life, een universele wijsheid als blauwdruk van je zielepad om jezelf te manifesteren in je mens-zijn.
Het bewustzijn van die ene alomvattende bron van liefde en wijsheid heeft de intentie om oneindig uit te breiden. Dit kan op vele creatieve wijzen tot manifestatie komen, bijvoorbeeld met de Tree of Life. Deze intentie vertaalt zich ook naar de evolutie en groei van bewustzijn van elk mens.

Ergens na mijn ontslag in 2002 kwam ik met de Tzolkin, die ook wel bekend staat als de Maya kalender in aanraking. Dit resoneerde zo in mij dat ik mij erin ben gaan verdiepen. Ik heb ik workshops en opstellingen gegeven en daarmee hele mooie transformaties zien gebeuren. Daarbij stuitte ik ook op vragen waar geen antwoord op was of zienswijzen die tegenstrijdig aan elkaar waren. Zo bleken er ook meerdere tellingen en betekenissen die eraan gegeven worden, te bestaan. Nadat ik in 2006 leerde channelen, kreeg ik via channeling andere en aanvullende informatie.

Deze wijsheid is universeel, ouder dan de Maya en door toewijding van de K’iche’ Maya gehoed en in steen overgenomen. Deze wijsheid is door de Goden gegeven en kent verschillende niveaus van bewustzijn. Na een intuïtieve ingeving noem ik dit de Tree of Life, wetende dat er nog meer wijsheid in ligt die zich op het juiste moment zal openbaren.

Voor diegene die zich tot deze wijsheid voelen aangetrokken en ermee resoneren, biedt deze wijsheid een leidraad om bewuster van jezelf – als co-creator – te worden en tot zelfmanifestatie te komen.

De Tree of Life kent 20 archetypische krachten en 13 frequenties. Deze 20 archetypen zijn te zien als de 20 krachten van de Goddelijke scheppende energie, waarvan er 13 een rol vervullen in jouw cyclus van zelfmanifestatie en wat je – als co-creator – bijdraagt aan die ene alomvattende intentie. Ik beschouw deze krachten als facetten van je innerlijke kracht, zijnde de kracht waarmee je in het leven staat. In totaal zijn er 20 creatiecycli die je continue doorloopt.

Je geboortemoment, welke je op Zielsniveau zelf hebt gekozen, is de sleutel tot jouw Tree of Life en ontsluit een persoonlijke creatiespiraal, een blauwdruk voor dit leven. Door te verbinden met deze energieën bekrachtig je jezelf en groei je.

De Tree of Life geeft inzicht in en bewustwording van:

  • Zielskracht
  • Levensintentie en levensbestemming
  • Manifestatiecyclus en manifestatiekracht
  • Betekenis van ‘obstakels' en 'tegenslagen' en hoe ermee om te gaan
  • Talent en innerlijke kracht
  • Innerlijk of zelfleiderschap