Skip to main content

Tzolkin wijsheid

1 dragon

De Tzolkin, een oeroude wijsheid als blauwdruk van je zielepad om jezelf te ontdekken en grip te krijgen op je levenspad: wie ben ik en waartoe ben ik?

Het bewustzijn van die ene alomvattende bron van pure zuivere liefde, licht en wijsheid heeft de intentie om oneindig uit te breiden. Deze intentie vertaalt zich naar de evolutie en groei van bewustzijn van elk mens. De Tzolkin, die ook bekend staat als de Maya kalender, is een door de Goden gegeven wijsheid die verschillende niveau's van bewustzijn kent. Deze wijsheid is universeel en ouder dan de Maya en door toewijding van de K’iche’ Maya bewaard gebleven. Om deze wijsheid te begrijpen, dien je te groeien in je bewustzijn. De Tzolkin biedt daarmee voor hen die zich tot deze wijsheid voelen aangetrokken, een leidraad om te groeien, om bewuster te worden en om toegang te krijgen tot hogere dimensies van bewustzijn.

De Tzolkin kent 20 zonnezegels (oerkrachten) en 13 tonen (frequenties). Deze 20 zonnezegels zijn te zien als de 20 krachten van de Goddelijke scheppende energie, waarvan er 13 een rol vervullen in jouw ontwikkeling en groei in bewustzijn en wat je bijdraagt aan die ene alomvattende intentie. Ik beschouw deze krachten als facetten van je innerlijke kracht, zijnde de kracht waarmee je in het leven staat. In totaal zijn er 20 creatiecycli die je continue doorloopt. Elke cyclus begint met een inentie en eindigt met een bestemming. Door je creatiecyclus en deze 20 cycli bewust en continue te doorlopen, groei je in je innerlijke kracht, in bewustzijn en je scheppingskracht als co-creator.

In ons huidige lineaire besef van tijd en bewustzijn staat elke dag onder invloed van een toon en een zonnezegel die de scheppende energie een bepaalde betekenis geeft voor jou om bewuster te worden. Deze energieën gidsen je als het ware, totdat alle krachtige energieën in jou ontwaakt en geactiveerd zijn. Zodanig dat je daarmee bewust kunt scheppen en bijdragen aan meer bewustzijn, zowel voor jezelf als voor de eenheid waartoe je behoort.

Tree of Life
Je geboortemoment, welke je op Zielsniveau zelf hebt gekozen, wordt getypeerd door een kracht en intentie in jouw creatiecyclus en ontsluit daarmee jou blauwdruk voor dit leven, ik noem dit jouw Tree of Life. Je Tree of Life geeft inzicht in de 13 creatiestappen van jou creatiecyclus, van intentie tot bestemming. Je krijgt inzichten in de ondersteunende energieën en je proces van bewustwording, transformatie en groei. Uiteindelijk met de bedoeling om als co-creator uitdrukking te geven aan die ene alomvattende intentie middels het leven van jouw bestemming. Op dit pad groeit je innerlijke kracht waarmee je in het leven staat en breng je jouw talent tot ontplooiing en wasdom. Allemaal bedoelt om je bestemming te verwezenlijken. Om te doen waar voor je bent gekomen. De energieën nodigen je uit om je af te stemmen op de leidraad en informatie van jouw Tree of Life.

Resoneert deze oeroude wijsheid en je benieuwd wat deze wijsheid voor jou kan betekenen?