Bridging

De essentie van het 3G leiderschapsmodel

Dit leiderschapsmodel gaat in essentie over verbinding en interactie met jezelf en met de anderen. Het is een continue wisselwerking tussen Innerlijk Leiderschap (interactie met jezelf) en Dienend Leiderschap (interactie met de ander) die uitgaat van Gezien - Gehoord - Gesteund. Voel je je serieus genomen en gegesteund door zowel jezelf als de ander dan doet dit iets met je eigenwaarde en de welwillendheid naar die ander. Het verhinderd dat eigen interpretaties en ongenenoegens blijven bestaan en op elkaar worden geprojecteerd. Blijft het ongeuite onbesproken dan gaat dit irriteren en woekeren met als gevolg: het 'ontkracht'. Door jezelf en de ander in alles te accepteren en erkennen, ontstaan betekenisvolle relaties en kunnen zinvolle interacties worden aangegaan, waarin ideeën, informatie, kennis en ervaringen kunnen worden uitgewisseld en problemen - met respect voor de belevingswereld van de ander - kunnen worden besproken en opgelost.

Bekrachtigende dynamiek

Bewegen beiden vormen van leiderschap in harmonie dan ontstaat een dynamiek van mens-mens interactie en die beiden versterkt. Dit ontstaat initieel in wisselwerking met anderen. Dit vraagt je om je bewust te worden van wat er wat er buiten jou gebeurd en wat dit in jou teweeg brengt. En ook om bewust te worden hoe die twee werelden, jouw binnenwereld en de buitenwereld, effect op elkaar hebben. Het interactiemodel biedt een aanpak om verbinding aan te gaan om tot zelfbewustzijn, zelfacceptatie en zelfleiderschap te komen. Om vanuit de verbinding met jezelf verbinding met de ander aan te gaan. Daar begint 3G Innerlijk Leiderschap.

Innerlijk leiderschap

Bij Innerlijk Leiderschap gaat het over:

  1. Jezelf zien: zie en voel je jezelf zoals je in essentie bent? Neem je waar en ben je bewust wat er in je omgaat en beweegt, wat je ervaart en hoe het voor je is met wat er in het NU-moment is?
  2. Jezelf horen en erkennen: hoor en erken je jezelf in wat er in jou beweegt en in wat je nu nodig hebt? Hoor je wat in jou gezien wil worden en om aandacht vraagt? Neem jij jezelf hierin serieus?
  3. Jezelf steunen: steun je jezelf door gehoor en erkenning te geven aan wat je nu nodig hebt? Neem jij jezelf hierin serieus?

Vanuit Innerlijk Leiderschap verandert de relatie met jezelf, maar ook de relatie met anderen en de buitenwereld. Dan is er ruimte om voor een ander iets te betekenen en de bereidheid te hebben een ander te helpen, zodat die ander zich gezien en gesteund/geholpen voelt. Daar begint 3G Dienend Leiderschap.

Dienend Leiderschap

Bij Dienend Leiderschap gaat het over:

  1. De ander zien: zie je de ander, als gelijkwaardig, onbevooroordeeld, zonder verwachtingen met respect voor grenzen en belevingswereld? Zie je de ander met de ogen van de Ziel die je bent? 
  2. De ander horen: oftewel de ander erkennen. Hoor je wat de ander écht zegt en erken je die ander in wie die is? Nog steeds op zo'n manier in gelijkwaardigheid, onbevooroordeeld en zonder verwachtingen waarbij die ander zich gehoord en erkend voelt?
  3. De ander steunen: steun je de ander in wat die nodig heeft, bijvoorbeeld een luisterend oor, er voor die ander zijn of een helpende hand? Dit is al heel helpend, dan voelt die ander zich ook vaak gezien, gesteund en geholpen.

De Shamanistische praatstok is een oud indianenritueel die de spreker het recht geeft te spreken zolang hij de praatstok heeft, terwijl de ander uitsluitend het recht heeft te luisteren.

Namasté - ik groet als Ziel de Ziel die jij bent - is een groet die z'n oorsprong vindt in het Sanskriet en drukt ook de essentie van 3G-Leiderschap uit.