Coaching en mentoring eagle eye 2

Zelfbekrachtend Leiderschap vanuit Zijn

Zelfleiderschap

Dit leiderschapsmodel gaat in essentie over de wisselwerking, via je Zijn, tussen je binnenwereld en je buitenwereld. Daar ontstaat de basis voor Innerlijk Leiderschap en Dienend Leiderschap.

Op het moment dat je in je Zijn, in je Ziel geraakt wordt door iets van buitenaf dat een emotionele respons oproept, dan is er innerlijk werk te doen. Immers, er is een herinnering aan een 'pijnlijke' ervaring getriggerd. Zolang die emotie getriggerd kan blijven worden, blijf je op dat gebied kwetsbaar. Het duwt je uit balans en ontkracht je. In plaats van die geraaktheid naar buiten te projecteren, is het helend om die emotie te omarmen en te uiten. Door zelfonderzoek en zelfwaarneming word jij je bewust wat er in jouw wordt aangeraakt en wat er in jou gebeurd. Dit stukje van jou wil gezien en erkend worden. Door dit aan te gaan, kom je sterker in de balans van je Zijn. Een eventuele volgende keer raakt en ontkracht het je niet meer zo. Daarmee bekrachtig je jezelf in Innerlijk Leiderschap.

Voor mij betekent Innerlijk Leiderschap bewust zijn wat er om mij heen en in mij gebeurt, wat dit met mij doet en hoe ik daar in mijn gevoel kloppend mee om ga. Op deze wijze toon ik eigenaarschap, verantwoordeijkheid en zelfleiderschap. Hierdoor blijf ik dichter bij mezelf en daardoor versterkt mijn Dienend Leiderschap; dit is de mate waarin ik dienstbaar - van betekenis - kan zijn voor en naar anderen. Dienstbaarheid is een breed begrip dat gaat van een luisterend oor tot aan een functie met bijbehorende taakuitvoering zoals bedoeld. Het gaat juist uit van gelijkwaardigheid en heeft niets te maken met onderdanigheid.

In die handelingen van dienstbaarheid kan ik door reacties van anderen ergens in geraakt worden. Met als gevolg dat ik weer word uitgedaagt om weer tot (innerlijke) harmonie te komen. Dit eeft tot gevolg dat ik mij zelf bekrachtig in Innerlijk Leiderschap en daarmee ook in Dienend Leiderschap.

Interactie

Tegelijkertijd is dit model een interactiemodel dat als uitgangspunten heeft:  Gezien - Gehoord - Gesteund. Voel je je serieus genomen en gesteund dan doet dit iets met je eigenwaarde en de welwillendheid naar die ander. Blijft het ongeuite onbesproken dan gaat dit irriteren en woekeren met als gevolg dat het 'ontkracht'. Door jezelf en de ander in alles te accepteren en erkennen, ontstaan betekenisvolle relaties en kunnen zinvolle interacties worden aangegaan, waarin ideeën, informatie, kennis en ervaringen kunnen worden uitgewisseld en problemen - met respect voor de belevingswereld van de ander - kunnen worden besproken en opgelost. Bewegen beiden vormen van leiderschap in harmonie dan ontstaat een bekrachtigende dynamiek van mens-mens interactie. 

Innerlijk leiderschap

Bij Innerlijk Leiderschap gaat het over:

  1. Mezelf zien: zie ik mezelf en voel ik mijzelf gezien?
  2. Mezelf erkennen: erken ik mezelf en voel ik mij erkend in alles dat ik ben? Luister ik naar mijn gevoel en innerlijke stem?
  3. Mezelf steunen: steun ik mezelf en voel ik mij gesteund in wat ik nu nodig hebt? Handel ik dienovereenkomstig?

Één of meer antwoorden 'nee' is aanleiding tot zelfonderzoek. Vanuit Innerlijk Leiderschap verandert de relatie, de verbinding en de interactie met mezelf, de ander en de buitenwereld. Dan is er ruimte om voor een ander iets te betekenen en de bereidheid te hebben een ander te helpen, zodat die ander zich gezien, erkend, gesteund en geholpen voelt. Daar begint Dienend Leiderschap.

Dienend Leiderschap

Bij Dienend Leiderschap gaat het over:

  1. De ander zien: zie ik de ander, als mens, in gelijkwaardigheid en met respect voor diens belevingswereld? Zie ik de ander met de ogen van de Ziel die ik ben? 
  2. De ander erkenen: erken ik de ander in alles dat die ander is? Luister en hoor ik wat de ander écht zegt?
  3. De ander steunen: steun ik de ander in wat die nodig heeft, bijvoorbeeld een luisterend oor, er voor die ander zijn of een helpende hand?

Op het moment dat die ander zich niet gezien, niet erkend, niet gesteund en niet geholpen voelt, is het aan die ander om tot Innerlijk Leiderschap te komen en dit te uiten. Aan jou is het om je grenzen te respecteren en aan te geven.

Wil je ontwikkelen en groeien in deze vorm van Leiderschap, ik kan je helpen.

De Shamanistische praatstok is een oud indianenritueel die de spreker het recht geeft te spreken zolang hij de praatstok heeft, terwijl de ander uitsluitend het recht heeft te luisteren.

Namasté - ik groet als Ziel ik ben de Ziel die jij bent - is een groet die z'n oorsprong vindt in het Sanskriet en drukt ook de essentie van het Leiderschap van Zijn uit. 

Delen